Elke 4 jaar houdt OPZC Rekem een tevredenheidsmeting, waarin alle medewerkers hun mening kwijt kunnen over verschillende onderwerpen zoals samenwerking, werkdruk, arbeidsvoorwaarden, cultuur, infrastructuur, … De laatste meting dateerde van 2016. Hoog tijd dus voor een nieuwe. Die vond uiteindelijk begin 2021 plaats. Eind 2020 startte dan ook de campagne ‘Neem geen blad voor de mond’. Véronique Dirix en Jolien Bonnyns trokken deze campagne met de hulp van interne ambassadeurs Véronique Le Lièvre, Kristel De Brucker en Evelien Steyfkens.

‘Neem geen blad voor de mond’ bleek niet enkel de slogan te zijn, het was ook exact wat er gebeurde: Begin 2021 vulden maar liefst 79% van alle medewerkers de enquête in. Een record voor OPZC Rekem! Voldoende stof voor het externe onderzoeksbureau Bing Research om tot representatieve resultaten te komen.  Enkele weken later presenteerde Bing Research de resultaten aan de Raad Van Bestuur, directie en EOC. Als volgende stap werden de presentaties op de zorgeenheden en ondersteunende diensten gepland. COVID-19 gooide echter roet in het eten. In 2022 pakt de directie de draad weer op, zodat er ook verbetertrajecten van start kunnen gaan, die zullen leiden tot een hogere tevredenheid van onze medewerkers.