Home2022-07-10T09:55:36+00:00

‘Zonder liefde is alles zinloos.’ Dat is precies de reden waarom ik in de zorg werk. Omdat liefde inhoudt dat je iets voor een ander wilt betekenen.’ (1)

Activiteitenverslag

2021

Voorwoord

In het voorwoord vorig jaar konden we er nog even mee lachen. Corona en de gevolgen werden bij wijze van persiflage verwoord via nieuwe gewoontes en praktijken. Een jaar COVID-19 erbij deed ons minder lachen. Er ontstond wat moedeloosheid. Het had impact op de zorgvragers, naasten, medewerkers. In het begin spanden we ons vooral in om de zorgvragers gezond te houden. De laatste tijd waren het echter vooral medewerkers die uitvielen.

We moesten ons aanpassen. Dat gebeurde door een aantal activiteiten anders te laten doorgaan. Voor andere thema’s betekende dit uitstel.  Zo is er het medewerkerstevredenheids­onderzoek waardoor we over waardevolle gegevens beschikken over wat de medewerkers belangrijk vinden, waar ze zich zelf goed in vinden, wat moet verbeterd worden. Het was de bedoeling vorig jaar in overleg te gaan met de zorgeenheden en diensten om de gegevens te bekijken op een zo dicht mogelijk niveau. We hebben dit noodgedwongen moeten uitstellen, na een korte opstart, tot medio 2022. Uitgesteld is inderdaad niet verloren, maar leuk voor het groot aantal medewerkers die deelnamen (een 80 %) is het niet.

Lees meer

[1] Een verpleegkundige over een patiënt die hem altijd zal bijblijven.  De Morgen – DM Magazine, 21-22.05.2022, p. 18 .  Gebaseerd op getuigenissen uit het boek “Die ene patiënt” van Ellen de Visser, Ambo/Anthos, 2021.

Ervaringswerker over start Hoop-Huis

Goed evenwicht tussen werk en beschikbaarheid

Neem geen blad voor de mond

Nieuwe start voor Acute zorg 3B

Onze herstelgedachte groeit verder

Regiowerking

Veilig naar minder agressie

Verankerde ethiek

Wat COVID-19 betekende voor een zorgeenheid

Wat er nog gebeurde in 2021

Amerikaanse prijs voor Maarten Vanhoyland

Peter Dexters overleden

‘Ik ben er voor jou’

Buitengewoon trots: dat willen we iedereen laten zien

Opening Hoop-huis

Twee nieuwe psychiaters

Hallo zorgvrager

Een eeuw psychiatrie in Rekem

OPZC Rekem in cijfers

Go to Top