SAVE, naar een agressie- en vrijheidsberovend-arm OPZC Rekem. Moet de ‘v’ van save geen ‘f’ zijn? Jawel, maar OPZC Rekem heeft aan de naam voor dit project een eigen draai gegeven. Omdat de oorspronkelijke titel ‘agressie- en vrijheidsberovend-arm OPZC Rekem’ niet goed in het gehoor ligt, werd er met de werkgroep gekozen voor SAVE!
De letters van het woord SAVE staan voor ‘samen, anders, vriendelijkheid en erkenning’.

In het najaar van 2021 werd het project gestart met als opdracht de vrijheidsberovende maatregelen (VBM) en de aanwezigheid van agressie te verminderen.
Een agressie- en VBM-arm beleid past in ons herstelgericht werken en legt de focus op participatie en een trauma-geïnformeerde zorg.
Een voorbeeld van VBM-maatregelen is het afzonderen van een zorgvrager. Projectleider Anja Lemmens legt uit dat we ons richten op een cultuurverandering waarbij het voorkomen van agressie de sleutel in onze aanpak is. Als basis hiervoor wordt ‘safewards’ gebruikt. Dit is een analysemodel dat een verklaring geeft voor het ontstaan van conflictsituaties en met preventieve interventies het aantal conflictsituaties waarbij het gebruik van VBM-maatregelen tot een minimum beperkt wordt. De doelstelling hierbij is om de veiligheid van onze zorgvragers en de medewerkers te optimaliseren.
Safewards nodigt uit tot samenwerking tussen zorgvrager en zorgverlener. “Het laat zien dat zowel zorgverleners én zorgvragers een belangrijke rol hebben in het verminderen van conflictsituaties en dwang. ‘Zorg op maat bieden’, betekent je verdiepen in de zorgvrager. SAMEN een relatie opbouwen. Weten wat er speelt, waarom iemand opeens gefrustreerd of agressief is. Luisteren naar de wensen en de noden, maar ook het in kaart brengen van de voorgeschiedenis, rekening houdend met de mogelijkheden én beperkingen, want iedereen is ANDERS. Ga op een VRIENDELIJKE en warme wijze de verbinding aan, bied nabijheid en ERKENNING,” vertelt Anja Lemmens. Zij is naast projectleider ook verpleegkundige op Acute zorg 1.

“Eigenlijk stellen we al een grote hoeveelheid interventies en hebben we de juiste capaciteiten om te komen tot een agressie-arm en VBM-arm beleid. Wij willen dit nu benoemen en in een ander daglicht plaatsen. Dat gaan we nu beter stroomlijnen in een nieuw beleid waar ook de familie en naasten nauwer betrokken worden, want ook voor hen is een VBM-maatregel ingrijpend.”

In 2021 was het nog niet zover, maar in de loop van 2022 zal Anja pilootprojecten gaan opstarten op diverse afdelingen om te ervaren hoe de nieuwe aanpak kan werken. “Zo kunnen we datgene wat we doen in de juiste context plaatsen, voor ieders veiligheid, ook voor die van onze medewerkers.”