Het jaar 2021 werd de verdere ontwikkeling van de herstelgedachte binnen OPZC Rekem ingezet met het zoeken naar een betaalde ervaringswerker. Dat lukte in september 2021 toen Hans van Hoorn in dienst kwam. Eén van zijn taken is de patiëntenraden van ons ziekenhuisdeel nieuw leven in te blazen en dat eventueel verder uit te breiden naar PVT.

De grondgedachte die herstelambassadeur Tine Raskin samen met Hans van Hoorn wil uitdragen is vooral de zorgvrager zien als mens en niet als aandoening. “Onze zorg is gebaseerd op de relatie die de zorgvrager heeft met zijn zorgverlener. Niet altijd beseft de zorgverlener wat het effect ervan is. We hebben als zorgverleners altijd geleerd om goed te zorgen voor onze mensen. En waren dan zelf in de lead bij het zorgproces. Patiëntenparticipatie betekent dat de zorgvrager de regie heeft over zijn behandeling. Dat is een ontwikkeling die we via de herstelgedachte verder willen uitbreiden binnen OPZC Rekem,” legt Tine uit. “We willen er niet alleen zijn voor de zorgvrager tijdens de behandeling, maar ook na zijn verblijf in OPZC Rekem. Pas als de symptomen naar de achtergrond zijn gegaan, volgt ontslag. Nazorg krijgt meer aandacht. Niet alleen binnen OPZC Rekem maar zeker samen met onze netwerkpartners, vervolgt Tine.

Eén van die netwerkpartners is Similes, een organisatie die familieleden en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid, ondersteunt. In samenwerking met Similes worden bijeenkomsten gehouden om naasten en familie meer draagkracht te geven. De verbondenheid tussen zorgvrager en zijn familie en naasten is van groot belang in zijn herstel.

Speciaal voor zorgvragers met kinderen werd in 2021 het KOPP-lokaal geopend. KOPP staat voor ‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen’. In een speciaal voor kinderen ingerichte omgeving kan het contact tussen de zorgvrager in zijn rol als ouder en zijn kind zo normaal mogelijk verlopen.