Zorgvrager. Dat is de benaming die OPZC Rekem in het najaar van 2021 introduceerde. Zorgvrager vervangt de benaming patiënt en bewoner. Het is misschien niet iets waar je dagelijks over nadenkt, maar wist je dat het woord ‘patiënt’ afkomstig is uit het latijn en zoveel betekent als ‘hij die lijdt’. Door onze kijk op zorg is dat niet meer van deze tijd en daarom noemen we onze patiënten en bewoners zorgvragers. Daarmee focussen we op het mens zijn en het samen bepalen van de weg die de zorgvrager neemt. Onze zorgvrager is niet langer meer hij die, bij wijze van spreken, lijdt, maar hij die leidt! Het is een traject dat we samen doen met onze zorgvrager voorop.