Ethiek is nooit weggeweest binnen OPZC Rekem, maar kreeg in 2021 een enorme boost. Niet alleen werd het Ethisch Comité nieuw leven ingeblazen, ook het plan om te starten met een ‘lerende gemeenschap ethiek’ werd uitgevoerd. In het najaar gingen de eerste cursisten enthousiast van start met de verwachting om in 2023 zorgethisch coach te worden.

De aandacht die ethiek in OPZC Rekem krijgt, past binnen de normen die accreditatie-instituut Qalicor aan ons voorstelt, maar zeker ook binnen de herstelgedachte. Ethisch denken is niet voor niets één van de strategische doelstellingen. “Ik zie ethiek een beetje als de ‘luis in de pels’. Je moet je steeds blijven afvragen of je goed bezig bent voor en met de zorgvrager. We willen graag een voelbaar ethisch klimaat creëren,” legt Deborah Van Tilborg uit, ankerpersoon Ethiek bij OPZC Rekem. Een mooie opdracht waarvoor de basis wordt gelegd door de Lerende gemeenschap. Dit is een groep van zeventien medewerkers die gedurende twee jaar een opleiding zullen volgen van UCLL Stimulans. “Er wordt gewerkt door middel van ervaringsgerichte oefeningen en een trage vorm van leren. Bij een tragere manier van werken, gedijt de inhoud beter. Zo kunnen we ethiek laten opgaan in ons dagelijks werk. Je moet ook durven stilstaan als je merkt dat je zorgeenheid dat nodig heeft om dan weer een volgende stap te kunnen zetten.”

Vaak lijkt ethiek zo ver weg, maar eigenlijk is het heel nabij. “Ethisch handelen betekent vooral je zaken afvragen zoals ‘wat doet de zorgvrager deugd, hoe wordt hij graag benaderd, hoe reflecteren we of de zorg die we leveren goed is’?  Zo komen we tot de zorg op maat die we willen bieden. Het is de bedoeling dat de zorgethisch coaches ethiek als een inktvlek gaan verspreiden en ethiek blijvend onder de aandacht wordt gebracht.”

Eind 2021 werd dr. Sarah Lefèvre de nieuwe voorzitter van het Ethisch Comité. Ook werd een externe ethicus aangetrokken ter ondersteuning van het Ethisch Comité en de organisatie. Begin 2022 heeft de Raad van Bestuur van OPZC Rekem officieel goedkeuring gegeven aan de nieuwe samenstelling van het Ethisch Comité.