Acute zorg 3B, onze zorgeenheid waar mensen met een persoonlijkheidsproblematiek worden behandeld, lag door COVID-19 noodgedwongen enige tijd stil. Dat was een goed moment om de therapeutische insteek te veranderen. Nog steeds is het aanbod van Az3B speciaal bedoeld voor zorgvragers met een persoonlijkheidsproblematiek, maar nu bieden we meer behandelmogelijkheden. Bovendien werd psychiater dr. Ivica Holjevac toegevoegd aan het team om samen de nieuwe weg in te slaan. In september 2021 was het zover. De eerste nieuwe groep zorgvragers én de nieuwe groep therapeuten gingen aan de slag.

Het Dialectisch gedragstherapeutisch model (DGT) kenden we al. Nieuw is de psychodynamische groep die gebaseerd is op de principes van Transference Focused Therapy (TFP) en Mentalisation Based Therapy (MBT). “Deze nieuwe therapie is vooral bedoeld voor mensen die op een stille manier lijden. Zorgvragers die te maken hebben met eenzaamheid, verlatenheid…,” vertelt psycholoog Elke Dox over het nieuwe aanbod. Zij noemt het een mooie aanvulling op datgene wat we al doen. “We weten dat de populatie van mensen die kampen met persoonlijkheidsstoornissen groot is. Ze zijn vaak angstig, depressief en hebben problemen met het continueren van werk en relaties. Maar de uiting van de klachten is bij iedereen anders. Vandaar ook onze uitbreiding van het  behandelaanbod zodat we meer mensen kunnen helpen.”

Zorgvragers die in aanmerking willen komen voor een behandeling volgens het DGT-model op zorgeenheid Az3B, starten met een zogenaamde verkennende fase of pre-treatmentfase, die in totaal vier weken duurt. Na deze vier weken bespreek je samen met je psycholoog, sociotherapeut en psychiater het behandelplan. Er zitten maximaal acht weken tussen het einde van de pre-treatmentfase en de start van de behandelgroep. De behandeling duurt een half jaar. Bij de start worden duidelijke afspraken gemaakt in de vorm van een contract. Daarin staat bijvoorbeeld dat vrijwilligerswerk een verplicht onderdeel is. “Met het doen van vrijwilligerswerk kunnen zorgvragers  meteen dat wat ze leren tijdens de therapie, in de praktijk oefenen. Zo leren ze om zich waardevol te voelen en zinvolle dingen te doen. Maar ook om het zelfbeeld en de eigen autonomie te herstellen,” aldus psychiater Holjevac over de werkwijze. Het vrijwilligerswerk hoort overigens bij alle behandelmodellen die worden gebruikt op Az3B.

Inmiddels is het team van Az3B een hechte groep geworden. “We hebben al veel geleerd en leren nog elke dag bij. Het is een dynamisch proces waardoor we veel aan elkaar hebben. We doen hard ons best om ervoor te zorgen dat de zorgvragers na een half jaar in staat zijn om hun plaats in de maatschappij te krijgen, een job te gaan zoeken, relaties aan te kunnen gaan en een mooie invulling van de vrije tijd te hebben. Daar doen we het voor,” besluit psychiater Holjevac.